• Zaštita osobnih podataka

Zaštita osobnih podataka

Opći uvjeti primjenjivanja Zakona o provedbi opće uredbe o zaštita podataka

1 Opće odredbe

Eurotravel Solutions d.o.o. zadržava pravo izmjene ovih pravila o zaštiti podataka  u bilo kojem trenutku usklađeno s važećim pozitivnim zakonskim propisima o zaštiti osobnih podataka .

1.1 Osobni podaci

Vaše (tijekom online bookinga, putem telefona , e-mailom ili preko Vaše ovlaštenog koordinatora/vođe grupe) dobrovoljno davani osobni podatci prikupljat će se u skladu s važećim propisima o zaštiti osobnih podataka (Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18), – u daljnjem tekstu GDPR), pohranjeni i obrađeni.

Rezervacija letova, rezervacije hotela i druge rezervacije s putničkom agencijom Eurotravel Solutions d.o.o. nije moguće bez prikupljanja obrade i čuvanja Vaših osobnih podataka. Spomenute radnje činimo isključivo u svrhu organiziranja i provođenja rezervacije. Vaši osobni podaci se dijele samo s trećim stranama koji su izravno uključeni u proces rezervacije i kad organizacijska postupak to čini potrebnim – u skladu sa zahtjevima Vaše rezervacije ( npr. zrakoplovnim kompanijama, hotelima, transportnim  tvrtkama, osiguravajućim kućama, itd.).

1.2 slike / filmovi

Potpisivanjem ugovora i / ili rezervacije naše usluge, pristajete da putnička agencija Eurotravel Solutions d.o.o. . Vas ili osobe iz Vaše tvrtke/organizacije/udruge prisutnih tijekom ugovorenog dogđaja/puta snimi djelatnik putničke agencije Eurotravel Solutions d.o.o. ( ili naš službeni fotograf / pratitelj putovanja /vodič ). Isto tako ste suglasni da tako dobiveni film/slike na neodređeno vrijeme možemo koristiti u marketinške svrhe, za izvješća o događajima te primjeniti za reklamiranje  istih ili sličnih  događaja jednakog ili sličnog karaktera. Ako ne želite objavu fotografija / filmova na kojima ste Vi vidljivi, možete nas kontaktirati u bilo koje vrijeme na e-mail adresu  zadar@topena.hr kako bi te slike/djelove filma izuzeli iz objava, zacrnili ili zasjenčili.

1.3 Poveznice na druge web stranice

Od strane putničke agencije Eurotravel Solutions d.o.o. dostavljene dokumenti (programske knjižice, pozivnice, informativni leci itd.) mogu sadržavati veze na neke druge web stranice. Putnička agencija Eurotravel Solutions d.o.o. nije odgovoran za podatke koje Vi na taj način ustupate drugim web stranicama. Naše partnerske tvrtke također podliježu GDPR-u kao i mi, ali implementacija istoga  je odgovornost svake tvrtke zasebno. Ova Odluka o zaštiti osobnih podataka odnosi se isključivo na obradu podataka za koje je putnička agencija Eurotravel Solutions d.o.o. odgovorna.

2. Dužnost informiranja prema Čl. 12-14 GDPR

Putnička agencija Eurotravel Solutions d.o.o. je dužna pružiti Vam sve informacije u kojima su opisani priroda, svrha i opseg aktivnosti obrade Vaših osobnih podataka.

2.1 Odgovorna osoba

Putnička agencija Eurotravel Solutions d.o.o., Gospe Maslinske 1, 23000 Zadar

T: +385 (0) 23 250 838

E-Mail: zadar@topena.hr

Odgovorne osoba i kordinator zadužen za zaštite osobnih podataka : Dražen Petković

2.2 Svrhe obrade podataka

Ovisno o potrebi rezervacija osobni podatci putnika će se podaci obrađivati za jednu ili više od navedenih svrha:

Svrha upotrebe Kategorija podataka
Rezervacija , dodatna rezervacija, obračun i kontrola Ime i prezimeIme i prezime staratelja/skrbnika I njegovi/njihovi podatci

Telefonski broj, broj mobitela, mail adresa Adresa stanovanja
Spol
Broj računa I podatci o bankovnom računu
Podatci o kreditnoj- debitnoj kartica
Smještajni objekt
Duljina/period boravka
Kontakt osoba

Podatci osobne isprave (samo ako je potrebno)
Posebne prehrambene navike (osjetljivi podatci)

Bolesti i alergije(osjetljivi podatci)

Općenita organizacija / Računovodstvo Ime i prezimeIme i prezime staratelja/skrbnika I njegovi/njihovi podatci

Telefonski broj, broj mobitela, mail adresa Adresa stanovanja
Spol
Broj računa I podatci o bankovnom računu
Podatci o kreditnoj- debitnoj kartica
Smještajni objekt
Duljina/period boravka
Kontakt osoba
Podatci osobne isprave (samo ako je potrebno)
Posebne prehrambene navike (osjetljivi podatci)

Bolesti i alergije(osjetljivi podatci)

Marketing & Razvoj Ime
Telefonski broj, broj mobitela, mail adresa Adresa stanovanja
Slike/Film

 

2.3 Zakonska osnova za obradu podataka

 

Svrha upotrebe Zakonska osnova
Rezervacija , dodatna rezervacija, obračun i kontrola ·         Obvezujuća rezervacija (let, hotel, rent a car I sl..)·         Pismena potvrda predstavnika grupe da se osobni podatci smiju koristiti

·         Ugovaranje dodatnog osiguranja za stranku – Eurotravel Solutions d.o.o.  kao posrednik

·         Pristanak stranke  (osjetljivi podatci)

Marketing & razvoj ·         Opravdani interes putničke agencije Eurotravel Solutionsdo,o, (vidi točku 4.1, 4.2 i 4.3 )

2.4 Drugi primatelj podataka (treća strana) – kategorije

Izvan putničke agencije Eurotravel Solutions d.o.o. Vaše osobne podatke mogu primati drugi primatelji (treća strana) u svrhu kvalitetne realizacije rezervacije.  Takvi primatelji primaju samo podatke potrebne za njihov djelokrug, a ne potpune zapise podataka. Vaši će se podaci proslijediti samo ako organizacijski proces to čini neophodnim – prema zahtjevima Vaše rezervacije – i ako postoji važeća pravna osnova.

Svrha upotrebe Kategorija podataka Kategorija primatelja
Rezervacija , dodatna rezervacija,osiguranja, obračun i kontrola Ime i prezime
Kontaktni podatci
Adresa stanovanja
Spol
Broj računa I podatci o bankovnom računu
Podatci o kreditnoj- debitnoj kartica
Smještajni objekt
Duljina/period boravka
Kontakt osobaPodatci osobne isprave (samo ako je potrebno)
AviokompanijeDobavljači potrebni za ostvarenje rezervacije

Osiguravajuće kuće

Posebne prehrambene navije ( osjetljivi podatci) AviokompanijeDobavljači potrebni za ostvarenje rezervacije
Općenita organizacija, računovodstvo Ime i prezime putnika ilistaratelja/skrbnika I njegovi/njihovi podatci

Telefonski broj, broj mobitela, mail adresa Adresa stanovanja
Spol
Broj računa I podatci o bankovnom računu
Podatci o kreditnoj- debitnoj kartica
Smještajni objekt
Duljina/period boravka
Kontakt osoba
Podatci osobne isprave (samo ako je potrebno)
Posebne prehrambene navike (osjetljivi podatci)

Bolesti i alergije(osjetljivi podatci)

Službenim tijelima, bankama, poreznoj upravi, računovodstvima , dobavljačima ( pomoć pri izvršavanju)
Marketing Ime i prezime
Telefonski broj, broj mobitela, mail adresa Adresa stanovanja
Online Mailing Provider

 

2.5 Prijenos podataka u treće zemlje

Temeljem članaka 49. St. 1b moguće je davanje određenih osobnih podataka u treće zemlje , nečlanice EU-a  zaradi  izvršavanja ugovornih obveza  između Vas i putničke agencije Eurotravel Solutions d.o.o. , kao i za provedbu predugovornih radnji. Prijenos podataka u treće zemlje moguć je, ali će se prosljediti i obraditi samo podaci koji su stvarno potrebni za navedenu svrhu.

2.6 Trajanje pohrane podataka

Jamstva kreditne kartice (npr. za rezervacije hotela) čuvaju se do dva tjedna nakon rezervacije, nakon čega se nepovratno brišu. Osjetljivi podaci (kao što su: posebni prehrambeni zahtjevi) koji se trebaju prikupiti za dovršenje rezervacije bit će nepovratno izbrisani nakon završetka rezervacije. Svi ostali podaci čuvaju se 10 godina kako bi ispunili zakonsko razdoblje zadržavanja prema Zakonu o porezu na dodatnu vrijednost.

3. Pravo na informiranje

Kao stranka imate pravo, a putnička agencija Eurotravel Solutions d.o.o.  obvezu o informiranosti.

3.1 Pravo na informaciju koja proizlaze iz Čl. 15. GDPRa

  • Pravo na informaciju
  • Pravo na ispravak
  • Pravo na otkazivanje / pravo na zaborav
  • Pravo na ograničenje obrade
  • Pravo na prijenos podataka
  • pravo prigovora (ako odgovorna osoba ima legitiman interes)

Detaljni opisi prava I obveza  mogu se naći na mrežnoj adresi:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=HR

© Europska unija, http://eur-lex.europa.eu/ 1998-2018

3.2 Pravo na opoziv po čl. 7. GDPR-a

Ovisno o Vašoj naružbi usluge, potrebni su određeni podatci za koje trebamo Vaš pristanak za obradu podataka kao i ispunjenje određenih upitnika/ugovora putem  mrežne stranice ili izravno od Vas / koordinatora putovanja ili s Vaše strane ovlaštenog predstavnika / predstavnika tvrtke. Pristanka na davanje osobnih podataka nije obvezan prema GDPRu. Svaka osoba ima pravo u bilo kojem trenutku opozvati dati pristanak. Opoziv pristanka za obradu osobnih podataka ne utječe na zakonitost postupanja izvršene na temelju do opoziva datog pristanka.

3.2 Pravo na žalbu nadzornom tijelu po čl. 77.

Svaki osoba ima pravo prigovora nadzornom tijelu ako smatra da je prikupljanje  osobnih podataka o njima u suprotnosti s GDPR.

Nadzorno tijelo u Republici Hrvatskoj je:

Agencija za zaštitu osobnih podataka

  • web: www.azop.hr
  • Kontakt e-mail: azop@azop.hr
  • Tel: 01/4609 000

Opis ostalih mogućih namjena
Opravdani dodatni interesi po čl. 6. stavak 1. f) GDPR

4.1 Oglašavanje / marketing

Obrada Vaših osobnih podataka kako bi se Vas obavijestilo o Vašoj rezervaciji, kao i informiralo o sličnim ponudama.

4.2 Ocjenjivanje usluge

Obrada I korištenje osobnih podataka kako bi Vas se zamolilo za ocjenjivanjem dobivene usluge u svrhu poboljšanja iste.

4.2 Osobni prirode

Obrada I korištenje osobnih podataka kako bi Vam čestitali rođendan, godišnjice, blagdane I praznike.

5. Napomena o upotrebi tzv kolačića i usluge Google Analytics

Naša web stranica koristi Google Analytics, uslugu web analize koju pruža Google Inc. (“Google”). Google Analytics koristi „Cookies”, tekstualne datoteke koje su pohranjene na Vašem računalu, kako bi se analizirati kako korisnici koriste web stranice. Informacije generirane cookiem o Vašem korištenju naše web stranice obično se prenose na Google poslužitelj u SAD-u i pohranjeni tamo. U slučaju aktiviranja skrivanja IP na ovim stranicama, IP adresa će biti skraćen u državama članicama Europske unije ili drugih stranaka Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru. Samo u iznimnim slučajevima puna će IP adresa biti poslana Googleovom poslužitelju u SAD i tamo će se skratiti. U ime operatora ove web stranice Google će koristiti ove podatke za procjenu Vaše korištenje web stranice, sastavljanje izvješća o web aktivnosti i pružanje druge s web stranica i internet usluge povezane s web stranice operatera. IP adresa koju Google Analytics pruža kao dio Google Analyticsa neće se spojiti s drugim Googleovim podacima. Možete spriječiti pohranu kolačića odgovarajućom postavkom Vašeg softvera preglednika; međutim, ističemo da zbog promjene postavke neke djelove naše stranice neće biti u potpunosti, ako uopće, moguće upotrijebiti.

Možete spriječiti prikupljanje podataka koje generira cookie i odnose se na korištenje web stranice na Googlu i obradu tih podataka od strane Googlea na poveznici: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .

Na toj web stranici, Google Analytics ce se instalierati kao „anonymizeIp”, tako da će zadnji dio IP adrese biti  maskirana kako bi se osigurala Vaša anonimnost.

Za više informacija o Uvjetima korištenja i Zaštiti privatnosti pod http://www.google.com/analytics/terms   ili pod https://www.google.de/intl/en/policies

6. Izjava o privatnosti za korištenje društvenih mreža

6.1 Facebook (Like gumb)

Na našim stranicama  su integrirane poveznice  za društvenu mrežu Facebook, pružatelja Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Parku, Kalifornija 94025, SAD. Facebook plugin prepoznajete po  Facebook logu ili „Like Button” ( „Sviđa mi se”) na našoj strani. Možete pronaći pregled Facebook dodataka: https://developers.facebook.com/docs/plugins . Kod posjetite naše stranice, dodatak uspostavlja izravnu vezu između Vašeg preglednika i Facebook poslužitelja. Facebook prima informacije da ste posjetili našu web stranicu s vašom IP adresom. Ako kliknete na Facebooku „Like” gumb dok ste prijavljeni na svoj Facebook korisnički račun, možete povezati sadržaj naših stranica na svoj Facebook profil. Kao rezultat, Facebook može dodijeliti posjet našim stranicama na Vaš korisnički račun. Ističemo da ih mi kao vlasnici web stranice nemamo saznanja o sadržaju tako  prenesenih podataka i korištenje istih od strane Facebooka. Za više informacija, molimo pogledajte pravila privatnosti Facebooka na https://de-de.facebook.com/policy.php.  Ako ne želite da Facebook može dodijeliti svoj Facebook korisnički račun za posjetu našim stranicama, molimo Vas da  se odjavite s Vašeg Facebook računa prije ulogiranja na našu web stranicu.

6.2 YouTube

Naša web stranica ponekada koristi dodatke s Googleove stranice  YouTube. Operator je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, SAD. Kada posjetite neku od naših web-lokacija s omogućenim značajkom YouTube dodataka, bit ćete povezani s YouTube poslužiteljima. Youtube poslužitelj će biti obaviješten o našim stranicama koje ste posjetili. Ako ste prijavljeni na svoj račun usluge YouTube, YouTube je omogućeno  povezivanje Vašeg naćina pregledavanja izravno s Vašim osobnim profilom. To možete spriječiti tako da se odjavite s računa usluge YouTube. Više informacija o postupanju s korisničkim podacima potražite u Pravilima o privatnosti usluge YouTube na http://www.google.com/intl/hr/policies/privacy