• EU

    PROJEKT

EU PROJEKT

Internacionalizacija poslovanja putem izlaganja na sajmovima

Projektnim prijedlogom Društvo želi riješiti problem jače konkurentnosti i većeg udjela na međunarodnom tržištu sudjelujući na međunarodnim turističkim sajmovima kako bi lakše i kvalitetnije prezentiralo svoje usluge i aranžmane stranim potencijalnim kupcima i poslovnim partnerima. Realizacijom projektnog prijedloga Društvo povećava svoju snagu i sposobnost za sudjelovanjem na međunarodnim tržištima te pridonosi povećanju ukupnih prihoda, a samim time i izvoza, što posljedično dovodi i do povećanja neto profitne marže te broja zaposlenih. Ciljane skupine obuhvaćene projektom su svi zaposlenici Društva, sadašnji i budući kupci, partneri, bliža i šira društvena zajednica.

Naziv projekta: Internacionalizacija poslovanja putem izlaganja na sajmovima; KK.03.2.1.16.0186

Naziv korisnika: EUROTRAVEL SOLUTIONS d.o.o.

Ukupna vrijednost projekta: 404.750,00 HRK

Iznos koji sufinancira EU (bespovratna sredstva): 335.962,50 HRK

Razdoblje provedbe projekta: od 01.09.2019. do 31.12.2022.

Kontakt osoba: Dražen Petković

Više informacija vezano za projekt možete dobiti na e-mail adresi zadar@topena.hr

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost društva EUROTRAVEL SOLUTIONS d.o.o.