• EU

    PROJEKT

EU PROJEKT

PROVOĐENJE PROJEKTA SUFINANCIRANOG SREDSTVIMA EUROPSKIH STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA PUTEM POZIVA “Interncionalizacija poslovanja msp-ova faza 2”

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

19.09.2019.

Dana 19.09.2019. tvrtka Eurotravel Solutions d.o.o. potpisala je s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta i Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava oznake KK.03.2.1.16.0186 u svrhu provedbe projekta pod nazivom „Internacionalizacija poslovanja putem izlaganja na sajmovima“. Projekt je sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija u financijskom razdoblju 2014. – 2020., temeljem poziva „Internacionalizacija poslovanja MSP-ova – Faza 2“.

Projekt će omogućiti sudjelovanje i izlaganje na turističkim sajmovima u jačanja konkurentnosti i većeg udjela na mešunarodnom tržištu sudjelujuči na mešunarodnim sajmovima, kako bi lakše i kvalitetnije prezentirali svoje usluge i aranžmane. Doprinijet će otvaranju novih radnih mjesta u razvojnom timu, rastu prodaje vlastitih usluga na domaćem i stranom tržištu, što su i ciljevi natječaja.

Ukupna vrijednost projekta: 404.750,00 HRK

Iznos koji sufinancira EU (bespovratna sredstva): 335.962,50 HRK

Razdoblje provedbe projekta: od 01.09.2019. do 01.01.2021.

Više informacija vezano za projekt možete dobiti na e-mail adresi zadar@topena.hr

www.strukturnifondovi.hr